HAC in de pers - PublicatiesAf en toe publiceert HAC Maarssen in de pers, hetzij in de vorm van een artikel, hetzij als een ingezonden brief. Daarnaast heb ik in het verleden getracht middels brieven reacties op de problematiek rond kleine zelfstandigen te krijgen van de landelijke politiek. Deze publicaties worden ook op deze website opgenomen, met een korte toelichting en vermelding van het publicerend medium. Eventueel worden kleine aanpassingen doorgevoerd, samenhangend met de mogelijkheden van publicatie op internet, zoals de toevoeging van weblinks.

VVD Frits Bolkestein
6 juni 1994
Deze brief, gezonden aan de VVD'er Frits Bolkestein, vraagt aandacht voor de problematiek rond zelfstandige ondernemers en pleit voor een opt-out regeling waarbij de ondernemer kiest voor uitsluiting van de sociale wetten en zodoende opdrachtgevers kan vrijwaren van problemen met het GAK en de fiscus. Website VVD
 
VVD Frits Bolkestein
1 december 1994
Deze brief, gezonden aan de VVD'er Frits Bolkestein, vraagt aandacht voor mijn brief van 6 juni hierboven. Ondanks nog diverse telefoontjes met het VVD secretariaat heb ik VVD'er Van Hoof nooit te pakken gekregen. Uiteindelijk heb ik nooit een inhoudelijk antwoord mogen ontvangen. Website VVD
 
Algemeen Dagblad
24 april 1995
Deze ingezonden brief, in iets aangepaste vorm geplaatst als artikel in de rubriek 'Trefpunt', beschrijft de problemen die kunnen ontstaan als het GAK gaat beoordelen of een ingehuurde zelfstandige wel of niet als zelfstandig ondernemer moet worden aangemerkt. De brief was een reactie op een mijns inziens tendentieus persbericht van het GAK aangaande sociale fraude. Website AD
 
Min. van Economische Zaken
11 mei 1995
Deze brief, gezonden aan minister Weijers van Economische Zaken refereert aan het Trefpunt-artikel hierboven en vragt opnieuw om een toelichting aangaand het gevoerde beleid. Op deze brief heb ik wel een reactie mogen ontvangen, welke echter niet verder ging dan de erkenning dat de problematiek bekend was, dat men wist dat dit lastig was en dat mij mij veel succes wenste met mijn verdere zaken. Website EZ
 
Blue Well Magazine
April 2002
Dit artikel beschrijft welke overwegingen komen kijken bij het opzetten van een testbibliotheek. Het is geschreven in reactie op een eerdere publicatie in Blue Well Magazine, waarin een scenario wordt beschreven dat nogal wat risico's in zich draagt. Website Blue Well
 
FEM DeWeek
22 juni 2002
Dit artikel is een ingezonden brief, geschreven in reactie op een stelling in FEM DeDag dat herstel van de crisis in de ICT op zich laat wachten. De redactie van FEM DeWeek heeft gebruik gemaakt van haar recht het artikel in te korten, en omdat het weggevallen deel, handelend over de VAR2002/WUO en het UWV, voor de zelfstandigen in de ICT wel relevant is kunt u de originele ingezonden brief hier ook lezen. Website FEM
 
Blue Well Magazine
Augustus/September 2002
Dit artikel beschrijft hoe third party producten die ingrijpen in de Capacity-On-Demand strategie van IBM de toekomst van het iSeries platform op het spel kunnen zetten Website Blue Well
 
Computable
18 oktober 2002, nr.42
Dit artikel, geplaatst op de discussiepagina, gaat in op de beoordeling van de gezagsverhouding bij gedetacheerde ICT'ers, n.a.v. een artikel in Computable van 4 oktober, waarin jurist Chris Nekeman de gezagsverhouding betrekt in zijn beschouwing van de CMG beroepszaak betreffende Bijlage B van het ontslagbesluit. Website Computable